GMC deloren                                       

Trailer info

 

Import Af: Audi - BMW - Ford - VW - Veteran - Specialbiler m.f..Også indimellem Udstyr.

 

Mange som har eller låner en trailer er ikke klar over at det kan blive en kostbar affære!

Hvis du låner en trailer af naboen eller i byggemarkedet for at transportere dine ting, så skal du være opmærksom på at sker der skade på traileren, for eksempel ved et færdselsuheld, må du selv betale for skaden, hvis ikke der er en kaskoforsikring på den! Det kan nemt løbe op i mange mange tusinde kroner hvis du har lånt en autotrailer, hestetrailer eller en stor lukket.

En kasko forsikring på en trailer som udlejes bliver typisk forhøjet med min 50% ekstra, fordi man mener at det er et højrisiko område. Derfor vælger nogen at spare denne forsikring væk, men det kan blive dyrt for dig, så husk at spørge næste gang du låner!

Bilens ansvarsforsikring omfatter nemlig ikke skade på trailere. Og familieforsikringen dækker kun ansvaret for lånte indbogenstande, den skade man selv forvolder på andre eller på andres lånte ting vil altid være dækket af bilens ansvarsforsikring.

Hvordan er det så lige med farten og trailer.

Man skal være meget varsom med at træde for langt ned på pedalen til højre! Du kan så let som ingen ting miste kørekortet når du køre med trailer.

Makshastigheden med anhænger på motorvej er p.t. 80 Km/t og på landevej & motortrafikvej 70 km/t. Mange trailerejere ved bare ikke at med kun 40 % overskridelse så har man en betinget frakendelse af kørekortet, plus tørre lommesmerter for oven i hatten kommer også en stor bøde!

Bøden for fartoverskridelser med tilkoblet trailer vil altid være højere end alm. personbil, idet bødetaksten afhænger af den procentvise overskridelse.

Hvem og hvad må køre med trailer.

Når det drejer sig om hvad bilen må trække, er det altid den faktiske vægt på påhængsvognen, man vurderer. På bilens registreringsattest fremgår hvor mange kg bilen må trække, afhængig af, om der er bremser på påhængsvognen. den faktiske vægt kan beregnes som en sum af påhængsvognens egenvægt plus vægten af det godt man transporterer.

Hvad giver kørekortet ret til at køre, her skelner man mellem et almindeligt B-kørekort og et B/E-kørekort (bil med anhænger). Der tages altid udgangspunkt i den tilladte totalvægt for bil og påhængsvogn, egenvægten for bilen samt bilens største påhængsvægt i følge registreringsattesten.

Kørekortbestemmelserne tager således udgangspunkt i registreringsattesternes formelle vægtgrænser og ikke i den faktiske vægt.

B-kørekort.

Følgende betingelser skal være opfyldt før føreren lovligt må køre vogntoget m B-kørekort.

1. Den tilladte totalvægt af påhængskøretøjet må aldrig overstige bilens egenvægt plus 50 kg.

2. Summen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt og bilens tilladte totalvægt må ikke overstige 3.500 kg. Er det alligevel tilfældet må summen af bilens totalvægt og bilens tilladte påhængsvægt ikke overstige 3.500 kg.

Man må altid køre med en trailer med en totalvægt på op til 750 kg. Er behovet større, og er enten punkt 1 eller 2 ikke opfyldt, skal men have B/E-kørekort.

Du kan kontrollere om dit vogntog er lovligt på www.fdm.dk