GMC deloren                                       

Vægtafgifter & priser

 

Import Af: Audi - BMW - Ford - VW - Veteran - Specialbiler m.f..Også indimellem Udstyr.

 

Afgiftssatser 2003 2004
Almindelige personbiler mv.
Afgift pr. køretøj
Vægtafgift kr. Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift) Vægtafgift kr. Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift)
Motorkøretøj kr. Påhængsvogn kr. Motorkøretøj kr. Påhængsvogn kr.
I. Egenvægt indtil 600 kg
- Motorcykler, - 12 måneder
- Andre personkøretøjer, 6 måneder
580
850
330
480
-
-
580
850
330
480
-
-
II. Egenvægt 601 - 800 kg
- 6 måneder
1.040 600 - 1.040 600 -
III. Egenvægt 801 - 1.100 kg
- 6 måneder
1.420 790 - 1.420 790 -
IV. Egenvægt 1.101 - 1.300 kg
- 6 måneder
1.880 1.000 - 1.880 1.000 -
V. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg
- 6 måneder
- 3 måneder
2.460
1.240
-
640
- 2.460
1.240
-
640
-
VI. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg
- 6 måneder
- 3 måneder
3.390
1.700
-
860
- 3.390
1.700
-
860
-
VII. Egenvægt over 2.000 kg
- afgift pr. 100 kg, 3 måneder
96 48 19 96 48 19

Top

Afgiftssatser 2003 2004
Busser (bortset fra rutebiler)
Afgift pr. køretøj
Vægtafgift kr. Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift) Vægtafgift kr. Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift)
Motorkøretøj kr. Påhængsvogn kr. Motorkøretøj kr. Påhængsvogn kr.
I. Egenvægt indtil 1.300 kg
- 12 måneder
450 1.130 - 450 1.130 -
II. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg
- 12 måneder
585 1.160 - 585 1.160 -
III. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg
- 12 måneder
810 1.230 - 810 1.230 -
IV. Egenvægt 2.001 - 3.000 kg
- 12 måneder
900 1.230 - 900 1.230 -
V. Egenvægt 3.001 - 4.000 kg
- 12 måneder
1.440 1.230 - 1.440 1.230 -
VI. Egenvægt 4.001 - 5.000 kg
- 12 måneder
1.920 1.230 - 1.920 1.230 -
VII. Egenvægt 5.001 - 6.000 kg
- 12 måneder
2.400 1.230 - 2.400 1.230 -
VIII. Egenvægt 6.001 - 7.000 kg
- 12 måneder
3.120 1.230 - 3.120 1.230 -
IX. Egenvægt 7.001 - 8.000 kg
- 12 måneder
3.640 1.230 - 3.640 1.230 -
X. Egenvægt 8.001 - 9.000 kg
- 12 måneder
4.160 1.230 - 4.160 1.230 -
XI. Egenvægt over 9.000 kg
- afgift pr. 100 kg egenvægt, - 12 måneder
50 14 - 50 14 -

Top

Afgiftssatser 2003 2004
Busser med flere end 2 aksler
Afgift pr. køretøj
Vægtafgift kr. Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift) Vægtafgift kr. Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift)
Motorkøretøj kr. Påhængsvogn kr. Motorkøretøj kr. Påhængsvogn kr.
Afgift pr. 100 kg egenvægt, - 12 måneder 36 10 - 36 10 -

Top

Afgiftssatser 2003 2004
Hyrevogne og sygetransportbiler, kun dieseldrevne
Afgift pr. køretøj
Udligningsafgift kr. Udligningsafgift kr.
I. Egenvægt indtil 800 kg
- 12 måneder
1.530 1.530
II. Egenvægt 801 - 1.100 kg
- 12 måneder
1.890 1.890
III. Egenvægt 1.101 - 1.300 kg
- 12 måneder
2.240 2.240
IV.Egenvægt 1.301 - 1.500 kg
- 12 måneder
2.450 2.450
V. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg
- 12 måneder
2.710 2.710
VI. Egenvægt over 2.000 kg
- 12 måneder
3.250 3.250

Top

Afgiftssatser 2003 2004
Varebiler og mindre lastbiler
Afgift pr. køretøj
Vægtafgift kr. Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift) Tillæg for
privat
anvendelse
Vægtafgift kr. Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift) Tillæg for
privat
anvendelse
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Totalvægtindtil 500 kg
- 12 måneder
850 - 360 - 900 850 - 360 - 900
Totalvægt 501 - 1.000 kg
- 12 måneder
1.090 110 520 - 900 1.090 110 520 - 900
Totalvægt 1.001 - 2.000 kg
- 12 måneder
1.810 220 710 - 900 1.810 220 710 - 900
Totalvægt 2.001 - 2.500 kg
- 12 måneder
3.140 290 890 - 5.040 3.140 290 890 - 5.040
Totalvægt 2.501- 3.000 kg
- 12 måneder
3.760 360 1.010 - 5.040 3.760 360 1.010 - 5.040
Totalvægt 3.001- 4.000 kg
- 12 måneder
3.760 440 1.150 160 5.040 3.760 440 1.150 160 5.040

Top

Fradrag i vægtafgift for miljøvenlige varebiler og mindre lastbiler 2002-2005
Tilladt totalvægt
2005-miljønormer
Fradrag kr.
Indtil 1.000 kg 100
1.001 kg - 2.000 kg 200
2.001 kg - 2.500 kg 350
2.501 kg - 3.500 kg 450

Top

Afgiftssatser 2003 2004
Lastbiler, motorredskaber mv., der ikke er afgifts­pligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse
Afgift pr. køretøj
Vægtafgift kr. Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift) Vægtafgift kr. Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift)
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Totalvægt 4.001-5.000 kg
- 12 måneder
2.052 552 1.150 200 2.052 552 1.150 200
Totalvægt 5.001-6.000 kg
- 12 måneder
2.052 672 1.150 250 2.052 672 1.150 250
Totalvægt 6.001-7.000 kg
- 12 måneder
2.052 825 1.150 300 2.052 825 1.150 300
Totalvægt 7.001-8.000 kg
- 12 måneder
2.052 988 1.150 400 2.052 988 1.150 400
Totalvægt 8.001-9.000 kg
- 12 måneder
2.052 1.161 1.150 450 2.052 1.161 1.150 450
Totalvægt 9.001-10.000 kg
- 12 måneder
2.052 1.344 1.150 550 2.052 1.344 1.150 550
Totalvægt 10.001-11.000 kg
- 12 måneder
2.279 1.537 1.150 650 2.279 1.537 1.150 650
Totalvægt 11.001-12.000 kg
- 12 måneder
2.610 1.740 1.150 750 2.610 1.740 1.150 750
Totalvægt 12.001-13.000 kg
- 12 måneder
3.087 1.953 1.150 850 3.087 1.953 1.150 850
Totalvægt 13.001-14.000 kg
- 12 måneder
3.604 2.176 1.150 1.000 3.604 2.176 1.150 1.000
Totalvægt 14.001-15.000 kg
- 12 måneder
4.161 2.628 1.150 1.100 4.161 2.628 1.150 1.100
Totalvægt over 15.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
- 12 måneder
60 40 16 16 60 40 16 16
b) Med flere end 2 aksler.
Totalvægt indtil 18.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
- 12 måneder
32 20 11 12 32 20 11 12
Totalvægt 18.001-19.000 kg
- 12 måneder
3.069 1.953 1.150 1.100 3.069 1.953 1.150 1.100
Totalvægt 19.001-20.000 kg
- 12 måneder
3.332 2.156 1.150 1.200 3.332 2.156 1.150 1.200
Totalvægt over 20.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
- 12 måneder
36 24 13 13 36 24 13 13

Top

Afgiftssatser 2003 og 2004
Lastbiler, motorredskaber mv., der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse
Afgift pr. køretøj
Luftaffjedrede mv.
kr.
Med anden affjedring
kr.
A. Lastbiler m.v
a) med 2 aksle
Totalvægt indtil 12.999 kg
- 12 måneder
0 226
Totalvægt 13.000 - 13.999 kg
- 12 måneder
226 627
Totalvægt 14.000 - 14.999 kg
- 12 måneder
627 882
Totalvægt over 15.000 kg
- 12 måneder
882 2.050
b) med 3 aksler.
Totalvægt indtil 16.999 kg
- 12 måneder
226 394
Totalvægt 17.000 - 18.999 kg
- 12 måneder
394 809
Totalvægt 19.000 - 20.999 kg
- 12 måneder
809 1.050
Totalvægt 21.000 - 22.999 kg
- 12 måneder
1.050 1.661
Totalvægt over 23.000 kg
- 12 måneder
1.661 2.582
c) med 4 aksler og derover.
Totalvægt indtil 24.999 kg
- 12 måneder
1.050 1.065
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
- 12 måneder
1.065 1.706
Totalvægt 26.000 - 28.999 kg
- 12 måneder
1.706 2.709
Totalvægt over 29.000 kg
- 12 måneder
2.709 4.019
B. Last- og sættevogntog
a) Lastbil med 2 aksler.
1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel.
Totalvægt indtil 15.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
- -
Totalvægt 16.000 - 17.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
- 102
Totalvægt 18.000 - 19.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
102 233
Totalvægt 20.000 - 21.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
233 547
Totalvægt 22.000 - 22.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
547 707
Totalvægt 23.000 - 24.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
707 1.276
Totalvægt over 25.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
1.276 2.297
2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler.
Totalvægt indtil 24.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
219 510
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
510 839
Totalvægt 26.000 - 27.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
839 1.232
Totalvægt 28.000 - 28.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
1.232 1.526
Totalvægt 29.000 - 30.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
1.526 2.507
Totalvægt 31.000 - 32.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
2.507 3.480
Totalvægt over 33.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
3.480 5.284
3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler.
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
2.769 3.854
Totalvægt over 38.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
3.854 5.239
b) Lastbil med 3 eller flere aksler.
1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel.
Totalvægt indtil 24.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
219 510
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
510 839
Totalvægt 26.000 - 27.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
839 1.232
Totalvægt 28.000 - 28.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
1.232 1.526
Totalvægt 29.000 - 30.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
1.526 2.507
Totalvægt 31.000 - 32.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
2.507 3.480
Totalvægt over 33.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
3.480 5.284
2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler.
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
2.447 3.398
Totalvægt 38.000 - 39.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
3.398 4.700
Totalvægt over 40.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
4.700 6.905
3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler.
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
1.356 1.684
Totalvægt 38.000 - 39.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
1.684 2.514
Totalvægt over 40.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
2.514 4.004